Wyświetlanie treści

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Style: Standardowe

Wybitne postacie

Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: access w _menu_translate() (linia 778 z /home/platne/serwer21515/public_html/Lubliniec/includes/menu.inc).
  • Notice: Undefined index: access w _menu_translate() (linia 778 z /home/platne/serwer21515/public_html/Lubliniec/includes/menu.inc).
  • Notice: Undefined index: access w menu_local_tasks() (linia 1892 z /home/platne/serwer21515/public_html/Lubliniec/includes/menu.inc).
  • Notice: Undefined index: access w menu_local_tasks() (linia 1892 z /home/platne/serwer21515/public_html/Lubliniec/includes/menu.inc).
  • Notice: Undefined property: view::$row_index w calendar_plugin_style->render() (linia 291 z /home/platne/serwer21515/public_html/Lubliniec/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_style.inc).
Wersja do wydrukuWersja do wydruku

św. Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta SteinEdyta Stein – święta Kościoła Katolickiego, wyniesiona na ołtarze przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1998 roku. Została ogłoszona Patronką Europy. Edyta Stein urodzona we Wrocławiu, w dzieciństwie często spędzała wakacje u swych krewnych mieszkających w Lublińcu, stąd jej powszechnie znana miłość do tego miasta. Zmieniła wyznanie z judaizmu na katolicyzm i wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Została aresztowana w 1942 roku w klasztorze w Holandii, skąd deportowano ją do KL Auschwitz, gdzie poniosła męczeńską śmierć wraz ze swoją siostrą Różą urodzoną w Lublińcu. W Lublińcu powstało Towarzystwo im. E. Stein, prowadzące szeroko zakrojoną działalność popularyzatorską. Lubliniec stał się swoistym centrum kultu Patronki Europy – s. Teresy Benedykty od Krzyża - świętej Edyty Stein.

Artykuł o życiu Edyty Stein - Patronka Lublińca - Edyta Stein

bł. Józef Cebula OMIbł. Józef Cebula OMI był cenionym profesorem, wychowawcą, spowiednikiem i zakonnikiem. O. T. Nandzik przygotowywał go jako swego następcę w Niższym Seminarium Duchownym w Lublińcu. W 1931 roku został przełożonym domu. W 1935 roku w kaplicy domowej ustawiono dwa nowe ołtarze boczne i wykonano nowe ławki oraz rozpoczęto budowę groty Matki Bożej z Lourdes, którą ukończono w roku 1937. O. Cebula cały czas starał się poprawić trudne warunki bytowe seminarium. Troszczył się także o formację duchową. Choć nie miał szczególnego daru wymowy, ludzie chętnie go słuchali, gdyż słowa popierał świadectwem swego życia. 18 kwietnia 1941 przewieziony został do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Mauthausen. Był tam torturowany, skazany na ciężkie roboty, wreszcie rozstrzelany i spalony w obozowym krematorium. Jan Nikodem Jaroń – wybitny poeta śląski i działacz narodowy, uczestnik III Powstania Śląskiego, zmarł w Lublińcu i jest pochowany na tutejszym Cmentarzu Wyznaniowym.

Józef Piotr LompaJózef Piotr Lompa - jeden z najwybitniejszych folklorystów polskich w 1. połowie XIX w. Zapoczątkował systematyczne gromadzenie pieśni i prozy ludowej na Śląsku. Dorobek pisarski Lompy jest bardzo bogaty i różnorodny - obejmuje wiersze, prozę przeznaczoną dla ludowego czytelnika, podręczniki szkolne, poradniki z zakresu oświaty rolniczej, dzieła religijne, prace historyczne, etnograficzne, artykuły publicystyczne.

 

 

ks. Konstanty Damrotks. Konstanty Damrot - poeta, publicysta, historyk. Studia teologiczne i filozoficzne ukończył we Wrocławiu. Pochodzący z Lublińca poeta przez całe życie krzewił na Śląsku język i kulturę polską. Do dziś zachował się w Lublińcu jego rodzinny dom.

 

 

Richard CourantRichard Courant – urodził się w 1888 roku w Lublińcu, był kuzynem Edyty Stein. Błyskotliwa kariera matematyczna doprowadziła do bliskiej współpracy Couranta z Dawidem Hilbertem - matematykiem przełomu XIX/XX wieku. Courant uczestniczył też w 1921 roku w plebiscycie na terenie Górnego Śląska. Zmarł w Nowym Jorku w 1972 roku.

 

 

Jan Nikodem Jaroń - wybitny poeta śląski i działacz narodowy, uczestnik III Powstania Śląskiego, zmarł w Lublińcu i jest pochowany na tutejszym Cmentarzu Wyznaniowym

Konrad Mańka - działacz harcerski, członek konspiracyjnej organizacji "Orzeł Biały", który za swą działalność został aresztowany i skazany na śmierć przez hitlerowców w 1942 r.